Maria - massageterapeut

Maria-ny

Vår massör Maria, är utbildad Massageterapeut och har lång erfarenhet då hon erbjuder olika typer av massage som är resultatinriktade och anpassade individuellt efter kundens behov. Maria arbetar med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

Inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser bland annat i massage och muskeltöjningar. Maria arbetar både i friskvårdande och förebyggande syfte med att förebygga muskelspänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. Som massageterapeut arbetar hon även med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten.

Maria har fördjupade kunskaper i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik. Hon behärskar dessutom muskeltöjningar samt ytterligare flera sorters massageterapeutiska metoder.

marria-masserar

Massagens goda effekter
Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. De positiva fysiska och mentala effekterna är många:

•    Gör spända muskler mjuka och elastiska
•    Ökar blodcirkulationen i musklerna
•    Ökar lymfcirkulationen
•    Stärker immunförsvaret
•    Har en avslappnande effekt på kroppen
•    Ger en djupare och lugnare andning
•    Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
•    Ger en ökad kroppskännedom
•    Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
•    Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
•    Motverkar spänningar vid smärttillstånd
•    Motverkar stress
•    Har en lugnande effekt på nervsystemet
•    Ökar vår koncentrationsförmåga
•    Ökar kroppens allmänna välbefinnande  
 

Boka tid online..